PERSBERICHT – De eerste muzische natuursonnettenkrans van Nederland

PERSBERICHT

Waar blijft de oude lente, nieuw geluid?

Tilburg, 7 mei 2024

De eerste muzische natuursonnettenkrans van Nederland is een feit. A.H.J. Dautzenberg en Rob Moonen maakten die samen met veertien aan Tilburg gelieerde kunstenaars. Ze lieten zich daarbij inspireren door Baruch Spinoza, Johan Huizinga en het natuurgebied dat ligt in de driehoek Schaapsven, Koningshoeven en Moerenburg. Het resultaat is te zien op www.natuursonnetten.nl

De mens plaatst zich graag buiten en liefst boven de natuur. De gevolgen zijn zichtbaar. De filosoof Baruch Spinoza waarschuwde er al in de zeventiende eeuw voor. Hij stelde dat God en de natuur één zijn, ze vertegenwoordigen immers dezelfde werkelijkheid.  Dautzenberg en Moonen borduren hierop voort en verkennen het spanningsveld dat is ontstaan tussen de mens en de natuur. Johan Huizinga, om er nog een invloedrijke denker bij te halen, stelde dat ‘het spel’ een essentiële voorwaarde is voor cultuurveranderingen; moraliserend gepreek roept volgens hem aversie en tegendruk op. Bij Dautzenberg en Moonen resulteert het spel in de eerste muzische natuursonnettenkrans van Nederland.

Zwaan-kleef-aan
Een sonnettenkrans is opgebouwd uit veertien thematisch met elkaar verbonden sonnetten, zwaan-kleef-aan, waarvan de begin- of eindregels samen een vijftiende sonnet vormen – het meestersonnet. Dautzenberg en Moonen begonnen met het meestersonnet en kleurden vervolgens de cyclus in. Die lieten ze tot stand komen via verschillende kunstdisciplines. De taal vormde alleen het startpunt, de ingang. Elke deelnemende kunstenaar kreeg de eerste en de laatste regel van een sonnet aangeleverd, bij wijze van inhoudelijke voeding. Hij of zij had vervolgens de volledige vrijheid om het gedicht naar believen in te vullen. Met dans, stemkunst, muziek, film, fotografie, schilder- en tekenkunst, performance etc. reageerden de veertien kunstenaars op de genius loci, op de geuren, kleuren, vormen en geluiden van de natuur. 

Betrokken kunstenaars
Het meestersonnet is geschreven door A.H.J. Dautzenberg. De deelnemende kunstenaars zijn naast Rob Moonen: Bart de Vrees, Skypunch Collective (Celine Werkhoven & Anna Zurkirchen), Sabina Timmermans, Merijn Bisschops, Inez Wolters, S. Lloyd Trumpstein, Rianne Wilbers, Reinoud van Vught, Frank Crijns, Eric van der Westen, Rohiet Tjon Poen Gie, Jenny Ymker en William van der Voort (samen met zijn band GGU:LL). Hun bijdragen staan op de site www.natuursonnetten.nl

Het resultaat wordt op zaterdag 25 mei gepresenteerd op het Festival Op Poetry-Shaped Art in Eindhoven. Andere projectpartners zijn het Nederlands Letterenfonds, Dans Brabant en BaakBeeld.

Dautzenberg en Moonen hebben de ambitie om het concept te verbreden naar andere natuurgebieden en provincies.