Reve 100 jaar

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Gerard Reve schreef A.H.J. Dautzenberg een kloek essay, Tussen verachting en vertedering. Hij onderzoekt daarin de ontwikkeling van het motief sadomasochisme in het oeuvre van Reve. Het essay is gepubliceerd in Hollands Maandblad.

Op 20 december geeft hij een lezing over Reve in Huis De Pinto in Amsterdam.