Berichten uit Ecuador

Op deze pagina zal Marthijn Uittenbogaard regelmatig teksten publiceren. De updates van de rechtszaak blijven hier verschijnen.

Geachte Ombudsman (21 februari 2024)

In het nieuws las ik onlangs dat u onderzoek doet naar de “terroristenlijst”. Zelf sta ik al jaren op zo’n lijst en op mijn website www.marthijn.nl heb ik hier al diverse malen over geschreven. Ik juich het enorm toe dat u onderzoek doet naar deze lijst. De media volgen de macht amper kritisch.

Toen ik met twee anderen een politieke partij wilden oprichten zeiden op het politiebureau, bij het doen van aangifte wegens bedreigingen, twee mannen in nette pakken dat we de partij niet moesten doorzetten anders zou dat grote nadelige gevolgen voor ons hebben. Ze zeiden niet van de politie te zijn maar konden niet zeggen wie ze wel waren. Oftewel: de geheime dienst. Journalisten zijn in zulke informatie nimmer geinteresseerd, want ze willen een offficiele verklaring van een of andere staatsinstelling en anders bestaat het niet.

Omdat ik voorstander ben van debatten op basis van wetenschappelijke feiten, ook wat het onderwerp pedoseksualiteit betreft, hebben ze mij op zo’n lijst geplaatst. Zo kan ik geen bankrekening openen. Bij geen enkele bank. Mijn man en ik zijn momenteel bankloos wat betaal- en spaarrekeningen betreft. Banken hebben onze accounts opgeheven. Terwijl een bankrekening een recht is. Zonder valt in onze “moderne” maatschappij niet te leven. Schrijver Anton Dautzenberg heeft voor mij en mijn partner een bankrekening geopend en doet onze financiën.

In Nederland werd ik meer dan tien jaar gevolgd door de autoriteiten. Altijd als ik van huis ging werd ik geschaduwd door politieauto’s. Toen ik nog werk had, volgden ze me dagelijks naar mijn werk en van mijn werk. Dat is al tien keer per week. Maar ook van en naar mijn ouders: zes keer per week erbij. Plus als ik elders ging in het land. Via mijn mobiele telefoon volgen ze waar je bent. Zelfs in het buitenland (Duitsland). En als je op de snelweg rijdt en je neemt een afslag dan rijdt er altijd bij die afslag een politieauto. Nooit een keer niet. Het volgen is totalitair. Laat je je telefoon thuis en ga je op stap in een grote stad, dan zie je amper politie. Neem je je telefoon mee, dan word je overal geschaduwd. Dit is fascistisch.

Vrienden en familie die je dit vertelt denken in eerste instantie: Ik zie ook wel eens politie, zal wel overdreven zijn. Totdat ze met je op stap gaan en ineens uit zichzelf zeggen. Overal zie ik politie. Je hebt gelijk. Dit is absurd!

Dit schaduwen isoleert, want mensen worden bang om met je om te gaan. Ook al je post maken ze open (te testen door op dichte envelop markeringen te plaatsen die bij aankomst post totaal scheef zitten)  en online tappen ze ook alles af.

Bescherming geeft de overheid niet. Als iemand met een mes je woning binnendringt om je te vermoorden krijgt die geen dag celstraf. Men doet in Nederland echt alles om sommige mensen monddood te maken. Met terreurmiddelen. Geweld en bedreigingen totaal niet tegen te gaan. Je geen bescherming te bieden zolang je interviews blijft geven in de meda. Een noodknop (dat je rechtstreeks iemand aan de lijn krijgt die weet wie je bent in plaats van 112 te moeten bellen) mocht ik niet hebben want ik bleef interviews geven.

Mijn vader had in zijn testament de ABNAMRO gezet om erfenisgeld voor mijn schizofrene broer te beheren. Zoiets doet een bank gewoonlijk standaard. Maar de bank zei tegen mijn vader: Dit gaan we niet doen, omdat uw zoon bij de pedopartij zit. Let wel, mijn broer is iemand anders dan mij!, maar dat maakt voor de bank niets uit. Na mijn vaders overlijden weigerde de bank inderdaad bewindvoerder voor mijn broer te worden. Ook mijn zus heeft moeilijkheden bij banken vanwege dat ik wetenschappelijke studies citeer aangaande pedoseksualiteit.

Nederland is geen rechtstaat. Bijna alle grondrechten zijn afgeschaft. Vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, bescherming tegen geweld, vrijheid van wetenschap, vrijheid van onderwijs, vrijheid van politieke partij oprichten, vrijheid van meningsuiting. Scheiding der machten. Al deze mensenrechten zijn de laatste jaren afgeschaft. De staat maakt iedereen die de waarheid wil uiten kapot met draconische en fascistische maatregelen.

Ik kreeg huiszoeking wegens een verzinsel: opruiing. Mijn advocaat Smeets wees de rechter hierop. Het OM had opruiing niet onderbouwd namelijk. Rechter beslist: huiszoeking legaal, want op delict opruiing staat zoveel jaar en dan mag huiszoeking wettelijk. Een Kafka-redenering van een corrupte rechter. Men had iets nodig, omdat bij voortzetten gedachtegoed verboden organisatie te weinig straf staat om huiszoeking te mogen doen. OM kiest zelf bevriende rechter trouwens. Kans dat je wint is nul. In Rotterdam zat die rechter. Mijn advocaat maakte tegen hem bezwaar omdat zijn client daar niet woont en standaard doet men zaken in het district waar je woont, en Rotterdam is voor internationale zaken, wat onze zaken niet zijn. Mijn partner werd onterecht veroordeeld voor een filmpje dat volgens de rechter eigenlijk onschuldig was, maar omdat hij mijn partner was vond de rechter het kinderporno. Zo luidde het vonnis. Men heeft hem veroordeeld, en in eerste instantie van allemaal totale onzin beschuldigd, enkel uit politieke overwegingen: mij monddood maken.

Ik werd veroordeeld tot zes maanden celstraf vanwege het citeren van wetenschappelijke studies! Dan haalt het OM zo’n studie aan en beweert daarop: Uittenbogaard beweert dat niet alle pedoseksuele relaties schadelijk zijn. Nee. Ik beweer niets. Ik citeer slechts! De rechter gaat er in mee en beweert dat ik bagatelliseer en verheerlijk, zonder aan te geven waar ik dat doe! Ook mocht ik teksten citeren en publiceren over pedofilie en aanverwante onderwerpen als privépersoon. De Martijn-site mocht ik privé beheren zolang het maar geen vereniging is. Dat zei de Officier van Justitie tijdens de zaak tegen de vereniging Martijn. Ik heb vervolgens 13 jaar een site online, www bringersma.info , en ineens vanuit het niets, zonder waarschuwing, zou dat strafbaar zijn en een half jaar cel opleveren! Fascisme pur sang.

Dit is belangrijk omdat als je op zo’n lijst staat, de staat je echt op alle mogelijke manieren sloopt. En je kunt er zelf niets aan doen. OvJ pleegt gewoon meineed.

Momenteel zitten mijn partner en ik als gevolg van de jacht van de staat in Ecuador gevangen. Ook daar zijn we totaal onschuldig vervolgd. Niemand beweert dat we aan kinderen hebben gezeten: geen enkel kind en geen enkele ouder. Enkel vanwege mijn activisme in Nederland zijn we opgepakt. Men vindt niets en dan laat men je toch niet gaan. Men verzon kinderpornobezit: tien jaar cel. Dat gaat over een paar legale volwassen filmpjes die op Pornhub staan, gewoon controleerbaar. Iemand had die me ooit gemaild met de link erbij. En omdat ik mijn mails van alle jaren bewaarde wordt dat nu tegen mij gebruikt. In onze zaak is de Amerikaanse ambassade en een minister uit Ecuador betrokken. Zij waren bij onze overplaatsing aanwezig. Ook de totaal corrupte organisatie Operation Underground Railroad, die rechters en OM betaalt om onschuldige mensen te arresteren. Zij zitten geheel achter deze rechtzaak tegen ons. Als u op internet zich in deze organisatie verdiept weet u genoeg. Ze kregen steun van Free A Girl in Nederland. Het is jagen op onschuldige mensen. De nazitijden zijn volledig terug en dat komt omdat de Westerse staten mensenrechtenactivisten vogelvrij maakt. Ik ben de kanarie in de kolenmijn. Daarna volgen groepen als Joden en moslims. De massamedia zijn op handen van de staat. Daar heb je niets aan helaas.

Onze zaak in Ecuador was achter gesloten deuren. Dat doen ze altijd is ons verteld als ze niets tegen je hebben. Niemand kan het zo controleren namelijk. Het vonnis, enkel in het Spaans aan ons voorgelezen, hebben we na driekwart jaar niet eens. Dat is nodig om in hoger beroep te gaan. Rechters moeten het vonnis binnen tien dagen leveren. Maar in de praktijk duurt het vaak een half jaar zei onze pro deo advocaat. En wij hebben dan maar drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Maar alles is corrupt en rechters vroegen ons letterlijk 150.000 dollar smeergeld om ons vrij te spreken! Wat we niet deden. Plus zouden we niet eens kunnen betalen, daar de banken in Nederland onze accounts hebben opgeheven!

Dus gevlucht voor het fascisme in Nederland en nu onschuldig vast onder embarmelijke omstandigheden net martelingen ook. Door maffia (voor afpersing: geld) en leger. We zijn niet gevlucht om een straf te ontlopen. Dit beweert men nogal eens foutief in de media. Bij een eventuele definitieve straf was ik van plan terug te keren, die uit te zitten, en weer te vertrekken uit het van het pad zijnde Nederland.

Leest u alstublieft ook al deze teksten over de gevolgen van het staan op een terrorismelijst. Want ik heb er door de jaren heen vaker over geschreven.

Teksten:

VVD EN PEDOFILIE
https://marthijn.nl/p/93

TRIODOS WIL UITTENBOGAARD ALS REKENINGHOUDER KWIJT
https://marthijn.nl/p/213

DE SCHEIDING DER MACHTEN MOET TERUG
https://marthijn.nl/p/88

BAN THE RABOBANK FROM THE CANAL PRIDE!
https://marthijn.nl/p/170

LEREN WE HET NOOIT?
https://marthijn.nl/p/198

En op site schrijver Anton Dautzenberg:

Zelf heb ik geen hoop meer in de mensheid. Dat krijg je als de staat je isoleert en zorgt dat alles in je leven kapot wordt gemaakt. Ik weet zeker dat anderen in mijn situatie voor het terrorisme zouden gaan kiezen, terwijl ze daarvoor dat nooit van plan zouden zijn geweest.

– Onze grootste vijanden zijn vaak op allerlei terreinen intolerant en ze misbruiken kinderen voor hun agenda van intolerantie. In kinderleed zijn ze niet daadwerkelijk geinteresseerd. Daardoor lossen ze kinderleed ook niet op. Daar zijn ze namelijk niet op uit.
– Je weet niet waarom je op de lijst staat. Misschien omdat de staat censuur wil plegen aangaande hun eigen verleden wat liberalisering van de zedenwetten betreft. Misschien wegens de “aantasting van de goede naam” in het buitenland. Misschien wegens seksuele onderdrukte gevoelens bij de top van de geheime dienst, die zich uiten in haat en vervolging. De homobeweging was vroeger ook altijd een geliefd target van de geheime diensten. Bijna iedereen heeft homo- en pedogevoelens. Ontkenners zijn doorgaans agressief en gevaarlijk.
– Er bestaat voor mij en mijn partner onder deze omstandigheden geen mogelijkheid om in Nederland rustig te kunnen leven. Ik ben net als Julian Assagne een slachtoffer van staatsterreur.
– Wat er veranderen moet is het volgende. Ik moet van de terreurlijst, of hoe die ook mag heten, af. De staat moet aan mij en mijn partner haar excuses aanbieden. Ze moeten ons een schadevergoeding betalen. De verantwoordelijken moeten juridisch worden vervolgd, daar het grove mensenrechtenschendingen betreft.

Mocht u aanvullende vragen hebben aan mij dan kunt u ze per mail aan me stellen. Hopelijk neemt u mijn zaak mee in uw onderzoek. Dit onderzoek is zeer belangrijk. Goed dat de Ombudsman dit doet!

Met vriendelijke groet,
Marthijn Uittenbogaard (mensenrechtenactivist voor mensen van alle leeftijden)

De medische test (31 januari 2024)

Vandaag werden Lesley en ik medisch getest. Het hoe en waarom werd ons niet verteld. De test bestond uit het meten van onze bloeddruk. Een band om je arm die men met een handpompje oppompt en een klem op je vinger. Dit was de hele medische test. Klaar binnen 1 minuut. Bij Lesley hebben ze nog met een stethoscoop naar zijn longen geluisterd. Bij mij niet.
Na deze meting moesten we aan een bureau aanschuiven waar iemand achter een computer gegevens invulde. Zowel op de computer als op een formulier. Zo vroegen ze mijn geboorteland, mijn naam, mijn geboortedatum, mijn leeftijd, en mijn paspoortnummer. Nog een keer mijn leeftijd, nog een keer mijn geboorteland, etc. Mijn paspoortnummer wist ik niet. Ook vroegen ze naar mijn lengte en naar mijn gewicht. Ik zei 1.98 meter en 80 kilogram of minder. Zij moeten mijn gewicht meten en dit niet aan mij vragen. Ik heb geen weegschaal. Een weegschaal was trouwens ook niet aanwezig. Alles gebeurde in de bezoekerswachtruimte buiten de gevangenis. Althans alleen de hoofdingang is er dan nog en je bent buiten. De binnenparkeerplaats met auto’s van personeel; daar waren we zeg maar. Even dachten we, ze gaan ons overplaatsen.
De man achter de computer vroeg ook of ik suikerziekte had: denk het niet, niet dat ik weet. Of mijn ouders (erfelijke) ziektes hebben. Nee. Of ik alcohol gebruik: amper. Of ik drugs gebruik: nooit. Dat was de test.
Ik zag dat ze een brief van het Nederlandse consulaat voor zich hadden liggen. Lesley en ik vermoeden dat die om deze test hebben verzocht, vanwege de mishandelingen van zo’n week terug door het leger hier binnen in de gevangenis. Ze sloegen ons (met handen en met stok en met een stuk van een kapstok) herhaaldelijk, trapte met schoen op mijn schouderblad, mijn arm. En ze gebruikte brandende gassen tegen alle gevangenen, die 9 uur op de grond lagen, geboeid met tiewraps. Dat is op zich al een marteling die we nu al zo’n zes keer vele uren hebben ondergaan. Telkens van zonsopkomst tot halverwege de middag ongeveer.
Een gevangene moest met een duivelsmasker voor, schreeuwend, iedereen twee stokslagen geven. Wat hij deed. Vrij hard ook nog. Hij werd eerst geslagen omdat hij dit niet wilde, en gaf uiteindelijk toe. Lesley moest hard “I want water” roepen en na elke keer sloegen ze hem en zeiden: schreeuw harder. Terwijl Lesley ziek was: de dag er voor lag hij bijna de hele dag ziek op bed. Zo zaten ze uren lang gevangenen te pesten en te martelen. Sommigen hadden na afloop opgezwollen handen, omdat de tiewraps veel te strak zaten. Ook wasten ze onze gezichten met peperwater. En we werden vaak uitgescholden en de soldaten dreigden verschillende malen gevangenen te gaan vermoorden. Want wij zijn tuig lieten ze ons bij herhaling weten. En zij niet blijkbaar. Terwijl Lesley en ik volkomen onschuldig, middels een illegaal proces, vastzitten. Illegaal omdat iedereen corrupt is en men alle regels en rechten schendt.
Bieveniedo a Ecuador.
En ik ben mijn leesbril kwijt. Die had ik net twee dagen. Gekocht van een andere gevangene. Een simpele bril die enkel vergroot. Maar zeer nuttig voor mij, want mijn ogen doen snel pijn als ik lees. Ben al 51 namelijk. Niet meer de jongste. Het leger heeft mijn bril waarschijnlijk weggegooid. Maar aan Reclassering Nederland of het Nederlandse consulaat vragen of ze een simpele bril voor me kunnen invoeren bij een komend bezoek.
Om terug te keren naar de medische test van vandaag: ze vroegen ons niets over pijn, schaafwonden of wat dan ook. Mijn schaafwond op mijn rug was trouwens al genezen en ook was ik al verveld, want in de hete zon uren liggend was ik op mijn rug verbrand.
Na afloop van de test vandaag moesten we een vooraf ingevuld formulier ondertekenen. Daarin stonden alle vragen al aangevinkt. In voor mij moeilijk te lezen letters: te klein. Zoals dat we goed uitgelegd hebben gekregen waarom we deze test moesten ondergaan. Terwijl niemand ons daarover ook maar iets heeft verteld.
Na onze arrestatie, nu zo’n anderhalf jaar geleden, werden Lesley en ik met handboeien om naar het ziekenhuis gebracht. Standaard moet elke nieuwe gevangene medisch gekeurd worden. Bij die “keuring” vroeg men ons niets en heeft men geen enkele test uitgevoerd. Enkel de politie die onze namen doorgaf en de dokter zet dan een stempel. Alles is nep, fake en bedrog in dit land. Maar op papier moet alles blijkbaar kloppen. Mijn motto en advies aan anderen blijft: wees eerlijk. Al ben je daarin een uitzondering.

El mundo no es libre (31 december 2023)

Je zou maar in een wereld leven met alleen maar aardige mensen. Kon dat maar.
Eenzaamheid. Soledad. Ik zit voor de verandering niet op de grond, maar op een stoel. Een stoel van plastic. Una silla de plastico. Muziek luisterend. Escuchando música.
Uitstel van de dood is het. Aplazamiento de la muerte, sí.
Cojo geeft me een hand. Cojo me da la mano. Een mooie zeer donkere jongen van negentien jaar. Met een lieve lach op zijn gezicht. Un hermoso muchacho, de piel muy oscura, de diecinueve años. Él es de Colombia, Cali.
Laatste dag van 2023. Último día de dos mil novecientos veintitres. Mañana Año Nuevo.
De plastic stoel wordt me ontnomen. De stoelen worden opgestapeld en weggebracht. Ik zit nu weer op de grond leunend tegen de muur.
“X” via WhatsApp: “Beter nieuwjaar toegewenst straks. Weet het duurt daar nog ff, maar ik ga slapen bijtijds.”
Zes uur tijdsverschil. Diferencia horaria de seis horas. Ik loop achter, terwijl ik voor loop.
Nu komt iemand met coke op zijn hand naar me toe, maar ik hoef geen snuif. Hij heeft een spottende bijnaam. De nicknames die velen hier hebben zijn vaak spottend. Daré algunos ejemplos: La Mula: De Ezelin. Pato Gordo: Dikke Eend, Chancho: Varken, etc. Van de meesten hoor je nooit sus nombres reales.
Lesley en ik zitten onschuldig vast in een schuldige wereld. Un mundo culpable. De dag dat we vrijkomen zijn we nog steeds niet vrij. De wereld is onvrij. El mundo no es libre.

MU

Nationalisme (24 november 2023)

Ik heb de neiging om overal met een sociologische blik naar te kijken. Om zo de richting van de maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen voorzien. Een goede graadmeter is de mate waarop een maatschappij met het onderwerp bloot en seksualiteit omgaat. Ook iets specifieker kun je homoseksualiteit nemen als lakmoesproef. En de kleding die men draagt: sexy of bedekkend. Alles toegestaan of vele min of meer verplichte kledingdracht. 
In films en series zijn de ontwikkelingen van een maatschappij te volgen: veel of weinig geweld, veel of weinig bloot, veel of weinig variatie in de verhaallijnen et cetera.
Daar ga ik het nu allemaal niet over hebben. Nee, ik heb de Top 40 als graadmeter. In de Top 40 kan je het aantal uit de kast zijnde homo’s en lesbo’s tellen. Je kan videoclips analyseren. Maar ik wil het nu specifiek hebben over het nationalisme in onze vaderlandse Top 40. De laatste jaren staan er veel meer Nederlandse artiesten in de Top. Het komt bijna niet meer voor dat dit aantal onder de tien uitkomt. In de jaren 1980 kon je het aantal Nederlandse producties doorgaans op 1 hand tellen. En je hield vaak vingers over. De wereld wordt door het internet eigenlijk kleiner en kleiner. Muziek uit elk deel van de wereld bereikt ons steeds makkelijker.
Toch staat de Top vol met Nederlandse producten (waar natuurlijk goede tussen kúnnen zitten) en daarnaast vaak dertien in een dozijn-liedjes van DJ’s zoals David Guetta (uit Frankrijk) en Calvin Harris (Schotland). Nederlandse DJ’s met elk een hele reeks hits hebben we ook: Tiësto en Martin Garrix om er twee te noemen.
Waarom kiest ons volk zo vaak voor Nederlandse producten. De vraag is of dit zo is. Als je de Streaming Top 40 bekijkt: wat mensen online beluisteren, en die vergelijkt met de Airplay Top 40: wat populaire radiozenders voor de jeugd draaien, dan merk je al grote verschillen. De uiteindelijke Top 40 is een mix tussen de gestreamde liedjes en de op de radio gedraaide liedjes. Wat men op de radio extra veel draait zijn de Nederlandse producten. De band Rondé kan dan weken op 1 staan als meest gedraaid en tegelijkertijd veel lager in de streaminglijst. Hierdoor staat deze artiest artificieel eigenlijk week na week te hoog in de Top 40.
Andere liedjes staan stevast te laag. Liedjes van artiesten die te ‘oud’ zijn. Die draaien ze niet of nauwelijks op jongerenzenders. Madonna en Shakira mogen niet meer. Terwijl het niet alleen oudere mensen zijn die ze downloaden. Ook liedjes buiten de gebruikelijke genres vind je tegenwoordig nauwelijks in de Top 40. Geen reggae, geen hardrock, geen rock (of het moet uit Nederland komen: Di-Rect, Kane). 
Soms is een lied al twee maanden eigenlijk een grote hit zoals het nummer People van Libianca, maar omdat de radiozenders het nummer niet draaien komt het niet binnen in de Top 40. Besluit men dan toch maar om dat wat afwijkende nummer te gaan draaien, dan staat die soms in no time hoog in de lijst. People werd alsnog een grote nummer 1 hit.
Onder de lijst van de Top 40 konden mensen online tot een aantal weken terug reageren. Ik las die reacties telkens en altijd zag ik kritiek op de samenstelling van de lijst. Te veel liedjes te hoog vanwege airplay en sommige geen kans wegens nul airplay. Er zijn trouwens ook Nederlandse producten die men juist amper draait, maar die wat streaming juist goed scoren. Dat zijn de zegmaar misdaad-liedjes. Denk aan een artiest als Boef. Hij scoort soms een hit als hij met een andere bekende artiest samen een liedje maakt. Solo boycot men hem vooral, omdat hij naast fans net zo veel mensen heeft die zijn liedjes niet te pruimen vinden: en dat kost luisteraars. 
Vroeger – ja ik ben al oud – kocht je een singletje en als veel mensen die single kochten werd het een hit. Na een tijdje had bijna iedereen die het een goed lied vond en die singles koopt, het lied al in zijn of haar bezit. Niemand kocht een single twee keer. Oftewel: het lied ging dalen na een tijdje. Met streamen en airplay blijven liedjes veel langer populair: men blijft een leuk liedje luisteren. De gemiddelde Top 40 van nu is dan ook veel ouder, als je alle weken van noteringen bij elkaar optelt, dan die van in de jaren 1980. Terwijl nummer 1 hits van toen denk ik veel populairder waren dan die van nu.
Mijn favoriete nummer van nu is Si No Estás (als je er niet bent) van Iñigo Quintero uit Spanje. Prachtig nummer. Stond weken op 1 in de sreaminglijst. Maar komt niet voor in de Airplay Top 40. Waardoor dit lied maar net aan bij de bovenste twintig staat in de Top 40. In de reacties onder de Top 40 stonden vaak ook opmerkingen in de trant van: ik denk dat men betaalt om gedraaid te worden op de radio. En dat daarom zoveel Nederlandse artiesten er in staan. Wie weet biedt men andere diensten aan. Maar “ruilseks” is taboe, alleen is de praktijk vaak anders dan de normen naar buiten toe. De mogelijkheid om onder de Top 40 te reageren hebben ze dus afgeschaft. Zelf postte ik geen reacties. Ik las ze slechts.
Kun je afleiden dat Nederland nationalistischer is geworden in vergelijking met enkele decennia terug. Ik denk het wel. Alhoewel het lastig te meten is. Populaire stations draaien veel meer Nederlandse producten dan toen. Wel is het muzieklandschap met internet, Spotify en zo, erg veranderd. Hierdoor is vergelijken lastig.
Van de Top 40 naar de actuele politiek
Arnon Grunberg schreef niet zo lang geleden een stuk waarin hij beargumenteerde blij te zijn met Mark Rutte. Die hield met zijn beleid erger (Wilders) tegen. Hier ben ik het nooit mee eens geweest. Juist opschuiven richting fascisme is gevaarlijk en stopt het fascisme niet, maar voedt het. Fascisten blijven altijd ontevreden. Die paai je niet door ze deels gelijk te geven. Frans Timmermans gaat er alles aan doen om vooral nu onze grondrechten te verdedigen. Nu de PVV van Geert Wilders veruit de grootste partij is geworden. De PvdA heeft al jaren samen met andere zogenaamd beschaafde partijen grondrechten afgeschaft. Vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, zonder angst je op straat of thuis te kunnen begeven, vrijheid van meningsuiting, democratie (willen “pedopartijen” verbieden), vrijheid van onderwijs. Hij wil dat iedereen het gevoel heeft zich erbij te voelen. Daar heb ik de afgelopen jaren zeer weinig van gemerkt. Hopelijk gaat de politiek daar nu in veranderen. Ik heb er alleen weinig vertrouwen in. Alle neuzen staan richting dezelfde kant: meer fascisme. GL/PvdA, D66, SP en anderen: bewijs eens mijn ongelijk en sta vanaf nu pal voor grondrechten!
Hé, wat zie ik nu op nummer 1 in de Top 40? Na Kinderen voor Kinderen heb je tegenwoordig ook de groep Children For Adults, bestaande uit kids die graag zingen en sexy dansen (en meer naar verluid) voor volwassenen. Hun videoclips zijn vaak letterlijk pornografisch te noemen (van elkaar zijn ze ook niet vies). In de wereldwijde Global Top 40 zijn ze deze week de hoogste binnenkomer. The Times They Are A- Changin’.

Marthijn Uittenbogaard

Klik hier voor oude teksten.