PERSBERICHT – Stop met het demoniseren van pedofielen

Beste redacties,

Uit protest tegen de toenemende demonisering van pedofielen, en vooral ook tegen de kwalijke werkwijze van het Openbaar Ministerie, hebben wij besloten tot een daad van protest: wij nemen de ‘verboden’ site www.brongersma.info over van Marthijn Uittenbogaard. In de bijgevoegde en hier gepubliceerde tekst verwoorden wij onze bezwaren en beweegredenen. De tekst heeft de afgelopen weken een rondreis gemaakt langs de (opinie)redacties van verschillende media, maar niemand wilde/durfde over te gaan tot plaatsing.

De reacties in volgorde van aanbieding:

de Volkskrant – standaardafwijzing na een uur

NRC – afwijzing na tien dagen twijfelen, ‘we vinden het geluid onvoldoende nieuw’ (voor de goede orde: NRC heeft niets over de zaak van L. geschreven)

Algemeen Dagblad – geen reactie

Trouw – standaardafwijzing na zes uur

Frontaal Naakt – ‘hemelschreiend, het moet gepubliceerd worden […] maar ik ben niet opgewassen tegen Domrechts, tegen de nieuwe terreur van pedofielenjagers en fatsoensburgers’

De Groene – ‘een terechte oproep; qua lengte en vorm vind ik het echter eerder een opiniestuk voor een krant dan een essay voor ons’ (we boden aan er een essay van te maken, maar kregen daarop geen reactie meer)

We besloten daarop de tekst dan maar zelf te plaatsen en een persbericht te versturen. We roepen de media op de zaak van Uittenbogaard en zijn partner op de voet te volgen en op een genuanceerde manier daarover te berichten. Dit uiterst delicate onderwerp vereist zorgvuldige duiding; framing is funest voor een vruchtbare discussie en brengt bovendien mensenlevens in gevaar.

We hebben de tekst laten controleren door de betrokken advocaat, dus de beschreven informatie is juridisch juist.

Met vriendelijke groet,

A.H.J. Dautzenberg, schrijver

Mattias Duyves en Gert Hekma († 19 april 2022), oud-universitairdocenten seksueel burgerschap

Meindert Fennema, emeritus hoogleraar

Delphine Lecompte, schrijver