Nieuwsbrief PARK, tentoonstelling de Tao van de TDe afgelopen twee jaar was A.H.J. Dautzenberg stadsdichter van Tilburg. Hij liet zich daarbij inspireren door klankdichter Antony Kok, een van de voormannen van De Stijl. In die periode heeft hij verschillende kunstdisciplines bij zijn plannen betrokken – ‘poëzie is meer dan woorden, meer dan versregels’. Elke maand verscheen er een gedicht van hemzelf én een adaptatie door telkens een andere Tilburgse kunstenaar. Het is een reeks van 21 kunstwerken geworden, van muzikale composities en dans tot fotografie, installaties en een poppenkastvoorstelling.De adaptaties werden gemaakt door Frank Crijns, Janine Hendriks, Nick J. Swarth en Tom Pijnenburg, Merijn Bisschops, Rohiet Tjon Poen Gie, Sjon Brands, popkoor AkoorT, Boris en Jeroen de Leijer, Rob Moonen, Tom America, Roads de 1’3, Marjolein Schalk, Linda Arts, Roland Samuels, Marieke Vromans, Max Niematz, Paul van Rijswijk, Sigrid Calon, JACE van de Ven, Jan Doms en Annemijn Rijk.

PARK brengt een ode aan het initiatief van Dautzenberg en maakt een tentoonstelling waarin alle bijdragen te zien zijn. De opening vindt plaats op zaterdag 11 december om 15.00 uur, u bent van harte uitgenodigd. De tentoonstelling is tot en met zondag 2 januari 2022 te bezoeken.

 
Adaptatie Stadsgedicht XVII Paul van Rijswijk

Tijdens de opening op zaterdag 11 december om 15.00 uur zal A.H.J. Dautzenberg een speciaal voor de tentoonstelling geschreven essay voordragen, waarin hij zijn opvattingen over zijn stadsdichterschap verwoordt. Hij verwijst naar de klankdichter Antony Kok en naar De Stijl en betoogt onder andere het volgende: “Tegendelen hebben elkaar nodig, tegenstellingen stoten elkaar af”

Aansluitend zal voormalig stadsdichter JACE van de Ven verantwoordelijk voor adaptatie XIX een kort betoog over de Rosetta-steen houden.

Op zaterdag 18 december vanaf 15.00 uur zal Rohiet Tjon Poen Gie zijn adaptatie van Stadsgedicht V live uitvoeren. Aansluitend zullen Boris en Jeroen de Leijer (Eefje Wentelteefje) de adaptatie van stadsgedicht VIII uitvoeren.

Op zondag 19 december om 15.00 uur vindt de performance “inconTro di boxe”, de adaptatie van Stadsgedicht XX, van Jan Doms, in samenwerking met Tommy Pham en anderen plaats.

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Bij toegang wordt uw QR-code gecheckt. Houdt u aub rekening met de gangbare corona-
maatregelen.


Stadsgedicht XI

For the past two years, A.H.J. Dautzenberg was city poet of Tilburg. He was inspired by the sound poet Antony Kok, one of the foremen of De Stijl. During that period, he involved various art disciplines in his plans – ‘poetry is more than words, more than lines of verse’. Each month a poem by himself and an adaptation by each time a different Tilburg artist was presented. It has become a series of 21 works of art, from musical compositions and dance to photography, installations and a puppet show.The adaptations were made by Frank Crijns, Janine Hendriks, Nick J. Swarth and Tom Pijnenburg, Merijn Bisschops, Rohiet Tjon Poen Gie, Sjon Brands, popkoor AkoorT, Boris and Jeroen de Leijer, Rob Moonen, Tom America, Roads de 1’3, Marjolein Schalk, Linda Arts, Roland Samuels, Marieke Vromans, Max Niematz, Paul van Rijswijk, Sigrid Calon, JACE van de Ven, Jan Doms and Annemijn Rijk.

PARK pays tribute to Dautzenberg’s initiative and creates an exhibition in which all contributions can be seen. The opening is on Saturday December 11 at 3 pm, you are most welcome. The show is on view until Sunday January 2 2022.

 
Adaptatie Stadsgedicht XI Roads de 1’3

During the opening on Saturday 11 December at 3 pm, A.H.J. Dautzenberg will recite an essay that he specially wrote for this show, in which he expresses his views on his period as city poet. He refers to the sound poet Antony Kok and to De Stijl and argues, among other things, the following: “Counterparts need each other, opposites fight each other”

Afterwards, former city poet JACE van de Ven responsible for adaptation XIX will give a short speech about the Rosetta stone.

On Saturday 18 December from 3 pm, Rohiet Tjon Poen Gie will perform his adaptation of City poem V live. Afterwards, Boris and Jeroen de Leijer (Eefje Wentelteefje) will perform the adaptation of City poem VIII.

On Sunday 19 December at 3 pm the performance “inconTro di boxe”, the adaptation of City poem XX, by Jan Doms, will take place in collaboration with Tommy Pham and others.
😊

Free access to all activities. Upon access, your QR code will be checked. Please take into account the current corona measures.


Adaptatie Stadsgedicht XVIII Sigrid Calon