Groundhog Day voor intellectuelen, en tellen

Op 8weekly is een lovende recensie verschenen van Aslast, ‘Groundhog Day voor intellectuelen‘.
‘Een ongewoon boek, dat we misschien eerder een conceptueel gedicht zouden moeten noemen dan een roman. Afgelopen jaar zei Maxim Februari als onderdeel van het antwoord op een vraag na zijn Huizinga-lezing: Zeker voor romans geldt het dat ze een plek moeten bieden waarbinnen lezers met name vitaal kunnen rondspetteren. En in die zin is dit boek een roman. Ja, helemaal.’

Literair Nederland publiceerde een negatieve bespreking, Zoek de verschillen tussen drie├źndertig hoofdstukjes.
Een maand geleden verscheen een eerdere versie van deze bespreking op Literair Nederland. De titel luidde toen: ‘Zoek de verschillen tussen dertig hoofdstukjes’. Nadat Dautzenberg de redactie wees op de slordige lezing, tellen is blijkbaar niet zo makkelijk als het lijkt, werd de recensie herschreven. De recensent kreeg een herkansing. Het veranderde niets aan de interpretatie, symboliek is niet aan iedereen besteed, maar wel aan het oordeel – dat werd nog negatiever.