In het literaire kwartaalblad De Lage Landen / Ons Erfdeel publiceert Laurent de Maertelaer een essay over het werk van A.H.J. Dautzenberg. ‘De schepper van een oeuvre dat zijn gelijke niet kent in de Nederlandstalige literatuur. […] De boeken van A.H.J. Dautzenberg zijn één lange ode aan het wilde denken. […] Gezien de felheid van zijn doorgaans goed onderbouwde aanvallen, belandt Dautzenberg vaak in het oog van de storm en krijgt hij veelal de wind van voren. Kijk je echter voorbij al die ongerichte mediaruis en richt je je op zijn literaire productie, dan kun je alleen maar besluiten dat zijn oeuvre er stáát én dat het op dit moment zijn gelijke niet kent in onze letterkunde. A.H.J. Dautzenberg een merk noemen is een brug te ver, maar je kunt hem wel degelijk omschrijven als een eenmansschrijversgilde. […] De speelse manier waarop Dautzenberg in Geestman met zijn eigen oeuvre omgaat, is kenmerkend voor een auteur die voortdurend zijn eigen werk bevraagt door er eindeloos creatief mee om te springen. Met Geestman – een indrukwekkend eerbetoon aan de kracht van de verbeelding en het wilde denken – houdt Dautzenberg zijn lezerspubliek scherp en blijft hij verrassen.’ Klik hier voor de hele tekst.