Op Tzum staat de lovende recensie die eerder in het Dagblad van het Noorden / Leeuwarder Courant werd gepubliceerd.
En op de site van Hebban een interessante analyse van Vijftig Verhalen.