De jury was verrast door het grote aantal inzendingen en de kwaliteit en diversiteit van de gepresenteerde projecten. Ook de creativiteit van kunstenaars, die daardoor bijdragen aan oplossingen van relevante maatschappelijke problemen maakte indruk.

Die fraaie oogst maakte tevens duidelijk hoe belangrijk de rol van de impactproducent daarbij is. Het is die verbinding die we beoordelen
– op de maatschappelijke relevantie en de duurzaamheid van het project;
– op de inbreng van de impactproducent, in het bijzonder de wijze waarop bruggen worden geslagen;
– het resultaat van die inzet, en de manier waarop de problematiek werd geagendeerd.

Op grond daarvan selecteerde de jury een shortlist van zes uitmuntende genomineerden, die op 25 november zichzelf en hun project presenteerden.
Het ging om Anton Dautzenberg en zijn vindingrijke manier om stille armoede te agenderen en creatief praktisch te lijf gaat. Willemijn Cerutti die als producent van creatieve documentaires, kunstenaars de absences van kinderen met epilepsie liet verbeelden, waarbij ze kunstenaars en wetenschappers tot samenwerking bracht. Gilles Frenken die op innovatieve wijze de leegloop en krimp van het dorp Vragender aanpakt en het dorp transformeert. Let Geerling die de kunst van kijken en zien voor de medische professie in het curriculum van geneeskundestudenten wist te krijgen, door hen als kunstenaars te laten kijken. Klaas Sietse Spoelstra die het belang van weidevogels en biodiversiteit onder de aandacht bracht van velen. Via artistieke interventies bracht hij samenwerking tot stand tussen boeren en melkcoöperaties om natuurlijke landbouw te realiseren. En tot slot Christine Wagner, de impactproducent van Age of Wonderland waarin ontwerpers uit het Zuidelijk halfrond samenwerken met counterparts in Nederland aan globale vraagstukken.

Er zat veel verschil in de projecten, maar altijd draait het om maatschappelijke problemen. Ook zat er verschil in aanpak, maar kenmerkend voor al deze impactproducenten is hun gedrevenheid, het geloof in hun project, hun doorzettingsvermogen. Kortom: gepassioneerde verbinders.

Anton Dautzenberg bedacht en realiseerde een project dat duurzaam blijkt. Een project dat de rijken – met hun kennis, vaardigheden en creativiteit – gebruikt om te participeren in de Quiet Community, een marktplaats zonder geld met als motto halen, brengen, delen. Rijk helpt arm, arm helpt arm. Als tegenhanger van de Quote 500, is er inmiddels de tweede Quiet 500; een glossy als artistiek product met bijdragen van bekende en beginnende schrijvers. De impactproducent onderscheidde zich door zijn inzet en vermogen om een grote groep mensen te organiseren en te mobiliseren rond het probleem en daarbij veel publiciteit te genereren. De jury was unaniem in haar oordeel dat Anton Dautzenberg de winnaar is van de Impact Award 2016.

Hedy d’Ancona, voorzitter van de jury