In De Auteur, het blad van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, verscheen een recensie van Vuur!:
‘Op de flaptekst lezen we: “Vuur! is een hommage én een aansporing.” Daar is A.H.J. Dautzenberg beslist in geslaagd met zijn keuze auteurs die de gore moed hadden om aandacht op te eisen voor thema’s als antisemitisme, flamingantisme, homoseksualiteit en kolonialisme en daar met passie en vuur! over schreven, hopend op betere tijden en een voor iedereen leefbare maatschappij. Dit kan geen weldenkend mens onverschillig laten. Voor Vladimir Nabokov was engagement een vies woord. Hij had geen hoog petje op van romans met een boodschap: “tijdgebonden geklets!” Deze bloemlezing maakt deze stelling met de grond gelijk.’