Van De Vos in NRC, in 13 afleveringen

Op vrijdag 13 mei start Van De Vos in NRC Handelsblad, een feuilleton in 13 wekelijkse afleveringen. A.H.J. Dautzenberg transponeerde het epos Van den vos Reynaerde naar deze tijd. Het oorspronkelijke verhaal werd geschreven in de eerste helft van de dertiende eeuw. De illustraties zijn van Cyprian Koscielniak.