Op zondag 13 maart stuurde A.H.J. Dautzenberg de volgende ingezonden brief naar de Volkskrant:

‘Dit is flauwekul, die door het Letterenfonds nog met een werkbeurs is beloond ook.’ Dit schreef Arjan Peters afgelopen zaterdag in Sir Edmund over Brieven uit Genua van Ilja Leonard Pfeijffer. In een tijd dat boekbesprekingen met de week korter worden, meent Peters dat de schaarse ruimte gevuld moet worden met populistische boodschappen, dit keer aan het adres van het Letterenfonds. Als het aan hem ligt, krijgt de lezer straks een indexcijfer voorgeschoteld dat de verhouding aangeeft tussen de geleverde prestatie van de schrijver en de hoogte van een werkbeurs – verbeeld door een duimpje dat 180 graden kan bestrijken. Zo kan de lezer in een oogopslag zien of ons zuurverdiende belastinggeld goed wordt besteed. (‘Terugbetalen!’) Ik stel nóg een indexcijfer voor: een indicator die waarschuwt wanneer een recensent niet de kwaliteit levert die het Nederlandse volk verdient.

A.H.J. Dautzenberg, Tilburg-Noord

Op dinsdag reageerde de Volkskrant als volgt:

‘Hartelijk dank voor uw brief die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw brief niet plaatsen. Wij stellen uw mening zeer op prijs en hebben uw brief doorgestuurd naar Arjan Peters.’