Quote 500-miljonairs gaan de Quiet 500-armen helpen

 

PERSBERICHT
Twee Quote-miljonairs hebben gehoor gegeven aan de oproep van Quiet 500 en hebben een plan ontwikkeld om armoede te verlichten: de Quiet Community. Solidariteit en empowerment staan daarbij centraal. Op 1 januari gaat in Tilburg een pilot van start, tot die tijd wordt er op kleine schaal proefgedraaid. Tijdens een persconferentie op 16 oktober (aan de vooravond van Wereldarmoededag) zal een van de miljonairs het plan toelichten. U bent van harte uitgenodigd.

Het verschijnen van de Quiet 500, de sociale tegenhanger van de Quote 500, deed eind 2013 veel stof opwaaien – vrijwel alle media besteedden er aandacht aan. Binnen enkele maanden tijd waren ruim 17.000 exemplaren verkocht. De opbrengst (€ 50.000,-) ging volledig naar lokale armoedeprojecten. Het blad speelde de afgelopen twee jaar een belangrijke rol in debatten over armoedeverlichting en maakte al snel onderdeel uit van het lesmateriaal op talloze scholen.

De lancering van de Quiet 500 eind 2013 was een tweetrapsraket. Het blad is na verschijnen verstuurd naar alle miljonairs die in de Quote staan, met een begeleidende brief:

Net als de andere 499 mensen die in de tegenhanger (de Quote 500) staan, ontvangt u van ons een exemplaar van het blad. Wij willen u hiermee uitdagen om met ons mee te denken om de armoedeproblematiek aan te pakken. We kiezen niet voor een ‘u-bent-rijk-en-wij-zijn-arm-en-dat-is-niet-eerlijk’-benadering, rijkdom is immers geen misdaad. Rijkdom is vooral een (kapitaalkrachtige) karaktereigenschap. Veel geld verdienen is het gevolg van een succesvolle cocktail van creativiteit, doorzettingsvermogen, moed en onafhankelijkheid. Wij willen de 500 rijkste Nederlanders uitdagen om die vaardigheden samen met ons in te zetten om armoede te bestrijden. Het bestaande beleid schiet immers tekort, een meer onorthodoxe benadering is wenselijk.

Het afgelopen jaar hebben de twee miljonairs samen met professionals en vrijwilligers hun plan verder uitgewerkt en vertaald naar een praktische aanpak die aansluit bij de stad. Tilburg heeft van oudsher een sterk sociaal hart; er zijn volop initiatieven die trachten om armoede te verzachten. Het is voor het eerst dat nu ook ‘de rijke kant’ (op deze schaal) een inhoudelijke verantwoordelijkheid neemt en op een actieve manier een bijdrage levert.

Naast een van de miljonairs zullen schrijver A.H.J. Dautzenberg (geestelijk vader van de Quiet 500), Ralf Embrechts (bestuursvoorzitter) en Tom Pijnenburg (projectleider) het woord voeren bij de persconferentie op 16 oktober.

De persconferentie begint om 17 uur in de Rode Salon van Theater De Nieuwe Vorst, Willem II straat 49 in Tilburg.

Klik hier voor een voorproefje.