Op vrijdag 16 oktober vond in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg een persconferentie plaats waarin Quote-miljonair Dirk Lips zijn plannen voor de Quiet Community toelichtte. A.H.J. Dautzenberg leidde de conferentie in met de volgende woorden:

Toen ik in 2013 het concept voor de Quiet 500 bedacht, wist ik meteen: dit moet een tweetrapsraket worden. Allereerst moest er een zusje komen van de Quote 500, een magazine dat de stille armoede een gezicht zou geven. Inderdaad, geen broertje, zusjes zijn zachter. De opbrengst van de verkoop van de Quiet 500 zou volledig ten goede komen aan Tilburgse armoedeprojecten. In die opzet zijn we ruimschoots geslaagd, met dank aan de vrijwilligers die aan de totstandkoming meewerkten.
Dan stap twee: een brug bouwen naar de Quote-wereld. Ik wilde de rijken niet pesten, maar prikkelen. Niet irriteren, maar enthousiasmeren. Er wordt al zoveel gepolariseerd in dit land, met vaak catastrofale gevolgen – haat leegt het leven. We stuurden een exemplaar van het blad naar de miljonairs die in de Quote 500 staan. Ik citeer uit de begeleidende brief:

‘Net als de andere 499 mensen die in de tegenhanger (de Quote 500) staan, ontvangt u van ons een exemplaar van het blad. Wij willen u hiermee uitdagen om met ons mee te denken om de armoedeproblematiek aan te pakken.
We kiezen niet voor een ‘u-bent-rijk-en-wij-zijn-arm-en-dat-is-niet-eerlijk’-benadering, rijkdom is immers geen misdaad. Rijkdom is vooral een (kapitaalkrachtige) karaktereigenschap. Veel geld verdienen is het gevolg van een succesvolle cocktail van creativiteit, doorzettingsvermogen, moed en onafhankelijkheid.
Wij willen de 500 rijkste Nederlanders uitdagen om die vaardigheden samen met ons in te zetten om armoede te bestrijden. Het bestaande beleid schiet immers tekort, een meer onorthodoxe benadering is wenselijk.’

Enkele tientallen doneerden een bedrag, maar daar was het ons dus niet primair om te doen. Twee miljonairs besloten het gesprek met ons aan te gaan. Ik weet nog goed dat Dirk Lips aanschoof. Uit zijn koffertje haalde hij een uitgeprinte PowerPoint presentatie waarin hij tot in detail schetste wat er volgens hem kon gebeuren. Dat plan zal hij zo meteen zelf schetsen.
Wat me ook nog is bijgebleven van dat eerste gesprek is dat Ralf Embrechts en ik elkaar onder de tafel maar bleven aanstoten. Dít is wat we beoogden. De aangereikte handschoen werd opgepakt. De brug werd gebouwd.
Niet veel later sloot de tweede Quote-miljonair zich bij het initiatief aan. Samen met hem, Dirk Lips, enkele vrijwilligers en professionals werd het plan verder uitgewerkt.
Ik ben er trots op dat dit is gelukt. En ik hoop dat de Quiet Community een beweging wordt die beschouwing en bezieling koppelt aan daadkracht en doorzettingsvermogen, en aan liefde.