A.H.J. Dautzenberg en Fontys Hogescholen bereiken financiële regeling

Nadat Dautzenberg begin oktober jl. onaangekondigd werd “ontslagen” door Fontys Hogescholen, hebben Fontys en de auteur, theatermaker en publicist onlangs een regeling bereikt. Dautzenberg heeft alle overeengekomen uren betaald gekregen en heeft, daar bovenop, nog aanvullende vergoedingen ontvangen. Partijen hebben de samenwerking verder beëindigd.

Dautzenberg was sinds september 2014 bij de Academy for Creative Industries van Fontys aangesteld als stagedocent en assessor, dit in ieder geval voor een jaar. Op initiatief van de Raad van Bestuur van Fontys werd Dautzenberg echter al begin oktober jl. plots de deur gewezen. Hij zou “te controversieel” zijn.

Advocaat mr. E. Aerts van De Haas en De Jong Advocaten en Mediators te Tilburg heeft namens Dautzenberg de contractbreuk aangevochten. Daarbij is ook nadrukkelijk de dialoog opgezocht. Fontys bleek echter niet tot overleg over werkhervatting bereid. Zonder verdere tekst of toelichting werd herhaald dat Dautzenberg “te controversieel” zou zijn en dat hij er niet meer in kwam.

Eerder in 2014 bepleitte Nienke Meijer, hoogste baas bij Fontys, nog dat Fontys studenten op wil leiden tot “competente rebellen”. Een mooi streven, dat echter blijkbaar niet gestand wordt gedaan in de praktijk.

Gedurende de onderhandelingen tussen de advocaat van Dautzenberg en Fontys liet Fontys zich in de media en zelfs op haar eigen website meerdere malen laatdunkend, onjuist en kwetsend uit over Dautzenberg. Dautzenberg betreurt dit zeer. Hij had zijn aanstelling juist graag uitgebouwd.

Met behulp van mr. Aerts heeft Dautzenberg inmiddels het voornoemde financiële akkoord gesloten met Fontys. Afgaande op de jurisprudentie had een gang naar de rechter niet tot een beter resultaat kunnen leiden.

Tot nu toe heeft Dautzenberg in verband met deze zaak bewust de media gemeden. Nu de kwestie echter is afgewikkeld, acht hij de tijd rijp om de werkelijke gang van zaken uit de doeken te doen. Vandaar dat dit persbericht op zijn verzoek naar buiten wordt gebracht.

Dautzenberg wijst er op dat hij een deel van de ontvangen vergoeding zal gebruiken voor de advocaatkosten van het hoger beroep van Vereniging Martijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Tot slot nog een quote van Dautzenberg: “Daar waar de angst regeert, wint bureaucratie het van bezieling.”

Contact via mr. E. Aerts van De Haas en De Jong Advocaten en Mediators
Wilhelminapark 122, 5041 EH, Tilburg
t: 013-5362088  /  f: 013-5361245  /  @: e.aerts@dehaas-dejong.nl