I.M. Siegfried Lenz

Siegfried Lenz over literatuur:
‘Haar niet-vreedzame karakter, dat is duidelijk, bestaat hierin dat zij de
met geweld opgelegde rust verstoort, zich niet neerlegt bij het bevolen
zwijgen en voor diegenen spreekt die hun stem is ontnomen.’