Passionate Magazine heeft De Fictiefabriek wel (helemaal) gelezen. Klik hier voor de recensie.

‘Als De Fictiefabriek iets laat zien, dan is het dit wel. Fictie kan gebruikt worden om de wereld te verkleinen. Om uit te sluiten en af te stoten, zodat we ons kunnen warmen aan het vuur van geruststellende antwoorden en gesloten werelden. Maar fictie kan ook ingezet worden om de wereld te vergroten. Om in te sluiten. Om opnieuw geboren te worden, met alle onzekerheden die daarbij horen […] Ja, de wetenschapper Stapel is gesneuveld. Op een brandstapel gegooid waarvan de vlammen nog altijd branden. Maar kijk eens wie er uit de as herrijst: het is de schrijver Stapel. Samen met Dautzenberg heeft hij een intrigerende en lezenswaardige bespiegeling over de kracht van fictie geschreven.’