Persverklaring

Persverklaring:
1. Vereniging Martijn wordt verweten seks met kinderen te verheerlijken. Wat zouden pedofielen anders moeten verheerlijken? Seks met paarden?
2. Vereniging Martijn wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de bible belt (die kinderen weigert in te laten enten)?
3. Vereniging Martijn wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen. Als ‘we’ hier blijkbaar zoveel belang aan hechten, waarom accepteren we dan dat jaarlijks 15.000 gevallen van kindermishandeling onbestraft blijven en waarom pakken we de belangrijkste haard van kindermisbruik niet aan: het gezin?

Dromen, fantasieën en verlangens zouden nooit verboden mogen worden. Het is voor velen hun enige troost.

Hier wil ik het voorlopig bij laten.

A.H.J. Dautzenberg