NRC over En dan komen de foto’s

NRC Handelsblad:
Het doorbreken van de Brechtiaanse vierde wand doet de schrijver graag. Soms wordt het wat vet gehanteerd, maar er zijn ook tal van verhalen aan te wijzen waarin het subtieler gebeurt – en waarmee de bewondering van de lezer alleen maar groeit. Dautzenberg wil het perverse, zo lijkt het althans, in de context plaatsen van het ‘ideale’ dat in andere narratieve kunst valt aan te treffen (…) Terwijl veel andere schrijvers de alledaagse gruwel via bijvoorbeeld krantenberichten hun roman binnensmokkelen, lijken bij Dautzenberg fictie en werkelijkheid één onontwarbaar geheel te vormen (…) Wellicht is de boektitel ook een verwijzing naar de diapresentatie waarmee Colin Powell elf jaar geleden de westerse wereld verleidde tot een aanval op Irak (***)