Op vrijdag 8 november opent A.H.J. Dautzenberg in Den Haag de tentoonstelling van geweigerde erotische kunst.
Zondag 10 november verzorgt hij het Kyrie en de zegen tijdens de Preek van de Loser in de Singelkerk, Amsterdam. Diederik Stapel preekt. Aanvang 17.00 uur, toegang gratis.