PERSBERICHT – Trein van Quiet 500 dendert door

De eerste oplage van het glossy magazine Quiet 500 is bijna uitverkocht. Het merendeel van de 6500 exemplaren is besteld of uitgeleverd. Een tweede druk wordt deze week opgelegd. Vanaf 8 november is het blad ook landelijk te koop via Betapress/Bruna. Deze week krijgen ook de eerste honderd rijken uit de Quote 500 het magazine, met ‘bedelbrief’. De andere vierhonderd volgen komende weken.

De Quiet 500 is op Wereldarmoededag (17 oktober) gepresenteerd in Tilburg. Broodpater Gerrit Poels reikte het eerste exemplaar uit aan een enthousiaste staatssecretaris Jetta Klijnsma. De 84-jarige Poels kreeg een staande ovatie van de overvolle zaal. Hij riep de instanties op om vooral de verlammende stress weg te nemen bij de armen. ‘In de bajes is het vaak beter dan in de bijstand.’ Poels brengt al dertig jaar elke nacht brood rond bij de armen van Tilburg. Het idee bestaat om hem te eren met het Pater Poels Plein, centraal gelegen in de nieuwe Stationszone.

Nog een mooi succes: de eerste rijke heeft zich bij de Stichting Quiet 500 gemeld. Zij gaf aan een arm gezin te willen adopteren. Haar reactie staat in schril contrast met die van de redactie van Quote 500. Die noemt onze glossy ‘een vod’. Ons verzoek om samen te werken, wees de redactie dan ook af. Al eerder gaf voormalig hoofdredacteur Jort Kelder aan dat hij het initiatief afkeurde en niet wilde meewerken. Het zou mooi zijn als beide bladen nog voor de feestdagen in één pakket samen in de schappen zouden liggen.

We verwijzen graag naar de woorden van Nobelprijswinnaar Robert Shiller afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad. ‘Nederland was altijd een stabiel land, maar ook hier kan een groeiende ongelijkheid tot instabiliteit leiden; het grootste gevaar voor de westerse samenleving is het oplopen van het verschil tussen rijk en arm.’

Door het succes heeft de Stichting Quiet 500 besloten om het initiatief mogelijk een structureel karakter te geven. Met de site en het blad als vlaggenschepen wil zij ideeën gaan verzamelen om de armoede te bestrijden. Aangezien het armoedebeleid onvoldoende effect sorteert zijn meer onorthodoxe oplossingen nodig. Het Brabants Dagblad roept lezers op om mee te denken.

De Quiet 500 is een idee van de schrijver A.H.J. Dautzenberg. Eind 2012 startte hij samen met Bart van Dalen, Ralf Embrechts en Hans van Vugt het project op. Het blad is vervolgens op vrijwillige basis gemaakt door een dertigtal professionals: cartoonisten, columnisten, (stads)dichters, fotografen, journalisten, schrijvers en vormgevers.

Klik hier om het blad te bestellen!