Brief aan de rijken

De 500 rijken die in de Quote 500 staan, ontvangen onderstaande brief:

Betreft:           Quiet 500 / Quote 500

Tilburg, [datum]

Beste [naam],

Rijkdom erotiseert en wordt gevierd, armoede in stilte beleden. Wij draaien het een keertje om. Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, verscheen op 17 oktober, Wereldarmoededag, de Quiet 500. Met dit glossy magazine vragen wij aandacht voor de (stille) armoede in Nederland.

Net als de andere 499 mensen die in de tegenhanger (de Quote 500) staan, ontvangt u van ons een exemplaar van het blad. Wij willen u hiermee uitdagen om met ons mee te denken om de armoedeproblematiek aan te pakken.

We kiezen niet voor een ‘u-bent-rijk-en-wij-zijn-arm-en-dat-is-niet-eerlijk’-benadering, rijkdom is immers geen misdaad. Rijkdom is vooral een (kapitaalkrachtige) karaktereigenschap. Veel geld verdienen is het gevolg van een succesvolle cocktail van creativiteit, doorzettingsvermogen, moed en onafhankelijkheid.

Wij willen de 500 rijkste Nederlanders uitdagen om die vaardigheden samen met ons in te zetten om armoede te bestrijden. Het bestaande beleid schiet immers tekort, een meer onorthodoxe benadering is wenselijk.

Wellicht hebt u daar geen tijd voor of zin in, dat kan uiteraard. In dat geval is een financiële bijdrage natuurlijk meer dan welkom. Niettemin gaan wij liever met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Het Quiet-500-team