De Tien Geboden

Arjan Visser interviewde A.H.J. Dautzenberg voor de rubriek De Tien Geboden. Zaterdag 21 september in Trouw. Met een portretfoto door Mark Kohn.