In het nieuwe nummer van Tirade is een verhaal van A.H.J. Dautzenberg opgenomen.
Ook een verhaal van Dautzenberg in de vakantiebloemlezing Inpakken & Wegwezen.