De zesde wand

In het decembernummer van Hollands Maandblad staat een nieuw verhaal van A.H.J. Dautzenberg, De zesde wand, opgedragen aan L.H. Wiener.