Naar aanleiding van het optreden van A.H.J. Dautzenberg op Manuscripta las Boekblad de roman Extra tijd  Samaritaan.