Een te gevaarlijke roman

Het Nederlands Dagblad noemt Extra tijd ‘een te gevaarlijke roman’. De perspectiefwisselingen gaan de recensent duidelijk te ver. ‘Een experiment kan ook te gevaarlijk worden.’