Nieuwe recensie Extra tijd

Er zijn weer enkele recensies verschenen van Extra tijd. Limburgs Dagblad is zeer positief, De Groene Amsterdammer gematigd positief. Klik hier  voor de nieuwe recensies.