Ad van den Berg is geen voorzitter meer van de Vereniging Martijn. Daartoe is besloten tijdens een Algemene Ledenvergadering van deze vereniging. Ook de secretaris is niet langer lid van het bestuur. Dat hebben de aanwezige leden besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering op zondag 19 december. Beide bestuursleden hebben een strafblad voor een zedenmisdrijf. Martijn is tegen het misbruiken van kinderen; de vereniging roept alle leden op om zich aan de wet te houden.

Voormalig penningmeester Marthijn Uittenbogaard is per acclamatie gekozen tot de nieuwe voorzitter. Ook is er unaniem een nieuwe penningmeester gekozen. De functie van secretaris is nog vacant. De schrijver A.H.J. Dautzenberg, aanwezig op de vergadering, is gepolst om het derde bestuurslid te worden. Hij beraadt zich de komende maanden op dit verzoek. Wel is hij per direct beschikbaar als adviseur van het bestuur. Dautzenberg is lid geworden van Martijn om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging te verdedigen.

Tijdens de ledenvergadering is ook besloten om het beleid en de boodschap van de vereniging opnieuw tegen het licht te houden. De commissie Ethiek komt in het voorjaar met een advies. Martijn wil de vereniging inpassen in de tijdgeest, mét behoud van haar principes. Transparantie, communicatie en slagvaardigheid zullen daarbij centraal staan.

Het nieuwe bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en hoopt een constructieve rol te spelen bij de acceptatie van pedofielen in binnen- en buitenland.

(perbericht Vereniging  Martijn)