Martijn, de gevolgen

De afgelopen twee weken ontving ik de nodige reacties van slachtoffers van seksueel misbruik. Ze zijn allemaal misbruikt door hun vader of een ander familielid. Niet door onbekenden. Dit vooraf.

De storm is een beetje gaan liggen. In de praktijk betekent dit: er vallen minder doodsbedreigingen op mijn mat. Geen waarschuwingen meer dat iemand ‘mij wel eens even een Amsterdammertje rectaal gaat inbrengen’ of ‘niet remt’ als ik op straat loop, geen plaatsing meer van mijn adres op internet met een oproep tot… Lekker ongenuanceerd allemaal. En dat omdat ik een andere oplossing zie voor het terugbrengen van het aantal misbruikslachtoffers dan zij. Doe je niet mee aan de heksenjacht dan ben je verdacht, een viezerik ook. De nodige mensen beweren dat het mijn eigen schuld is. Alsof het geven van een mening een doodsbedreiging legitimeert…

Nogmaals, ik ben lid geworden van Martijn omdat ik van mening ben dat een dialoog tot meer resultaat leidt dan het ingooien van ramen en bedreigen van mensen. Ook omdat de vereniging, ik citeer van de website ‘streeft naar een vrije en menselijke samenleving als het gaat om relaties en seksualiteit. Vereniging MARTIJN is tegen geweld, dwang en overmacht in relaties, zij staat open voor eerlijkheid, openheid, lust en liefde. Vereniging MARTIJN raadt een ieder aan zich aan de wet te houden’. En: ‘Vereniging MARTIJN houdt zich bezig met zowel de ‘mantelzorg’ en steun aan haar leden, als met informatieverschaffing aan leden en anderen. Vereniging MARTIJN:
–         geeft vier keer per jaar een nieuwsbrief uit,
–         beheert de website www.martijn.org,
–         staat de pers en anderen te woord,
–         geeft voorlichting, hulpverlening en informatie,
–         streeft naar samenwerking met gelijkgestemde groeperingen.

Kortom, de vereniging streeft transparantie na. Dat vind ik buitengewoon moedig gezien het onderwerp en het huidige klimaat. Van zo’n organisatie wil ik best lid worden, ook al ben ik geen pedofiel en een felle tegenstander van kindermisbruik en –porno. De vrijheid van meningsuiting is mij heilig. Daar ga ik als schrijver graag voor door het vuur.

Een veelgehoord geluid in de reacties: de leden van Martijn hebben een strafblad, dus die vereniging moet verboden worden.
Ten eerste: er zijn tal van verenigingen waarvan de leden een strafblad hebben. Denk aan supportersverenigingen, motorclubs en Rotaryclubs. En bijna 5% van de Tweede Kamer heeft een strafblad! (Zou daar een precedentwerking vanuit kunnen gaan? Misschien moet iemand dat toch maar eens onderzoeken!)
Op de tweede plaats: ik ken de overtredingen van de Martijn-leden niet, maar uit het feit dat ze vrij rondlopen en geen tbs hebben, concludeer ik dat ze niet zijn veroordeeld voor kinderverkrachting. Waarmee ik overigens de delicten absoluut niet wil vergoelijken, laat dat duidelijk zijn.

Hoeksteen van de samenleving?

Een ander punt: uit talloze onderzoeken blijkt dat het overgrote deel van het geestelijke en lichamelijke misbruik van kinderen voorkomt in gezinnen. De ‘hoeksteen van de samenleving’. Bovendien zorgt de huiselijke omgeving voor een extra complicatie: de kinderen worden onder druk gezet om niet uit de school te klappen. Een verschrikkelijke situatie die volop tot traumatische ervaringen leidt.

De afgelopen weken ontving ik zoals gezegd reacties van slachtoffers van seksueel misbruik. Ze zijn allemaal misbruikt door hun vader of een ander familielid (soms met ‘gedoogsteun’ van de moeder). Ik herken hierin de resultaten van de onderzoeken.

Door een aantal reacties ben ik gesterkt in mijn overtuiging dat de heksenjacht een negatief effect heeft op het voorkomen van kindermisbruik. Zo liet de vereniging Stop Kinderporno me weten dat ze mijn opvatting delen. De pedojacht is volgens deze vereniging ‘gevaarlijk voor onze kinderen’. Pedofielen worden naar donkere kelders en achterkamertjes verbannen (in Marokko en Thailand) en raken meer en meer uit het zicht van de samenleving. Stop Kinderporno vindt een verbod van Martijn dan ook onverstandig. Zeker omdat de club openstaat voor dialoog.

Pedofilie hoort bij de mens, of we dat leuk vinden of niet. Wetenschappers geven aan dat ongeveer 1% van de bevolking aangeboren pedoseksuele gevoelens heeft. Aangeboren! Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dat doen we op dit moment wel, met schadelijke gevolgen – voor kinderen, hun ouders én mensen met een pedofiele geaardheid. Terwijl we ook kunnen leren van Martijn-leden. Door hun gedrag en gevoelens te analyseren kunnen we preventiemaatregelen nemen. Zonder ook deze mensen te beschadigen, door ze te helpen.

De ongrijpbare tijdgeest kent in elk decennium een andere connotatie toe aan pedofilie. Van ‘normaal’ tot ‘hip’ en van ‘vies’ tot ‘doodstrafwaardig’. Al deze ‘stempels’ kunnen niet voorkomen dat kinderen vrijwel altijd als slachtoffer achterblijven. Als we werkelijk begaan zijn met het welzijn van onze kinderen dan wordt het tijd om het onderwerp serieus te nemen en ongemakkelijke gevoelens niet te omzeilen. Preventieve maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Zoals investeren in onderwijs en opvoeding. Het moet toch mogelijk zijn om als school een specialist in te huren die informatie geeft en kan herkennen of een kind geestelijk mishandeld en/of fysiek misbruikt wordt. Daar gaat niet alleen een waarschuwende werking vanuit, er kan ook tijdig worden ingegrepen. Zeker ook omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die zich thuis veilig voelen en zelfvertrouwen hebben minder vaak het slachtoffer worden van misbruik. Investeer daarin, in plaats van (de kwaliteit van) het onderwijs en de jeugdzorg verder uit te kleden. Ik sprak hierover met een leerkracht; zij gaf aan dat leerkrachten onvoldoende kennis hebben om goed met deze problematiek om te gaan.

De huidige ‘aanpak’ werkt blijkbaar niet. Het meeste trieste van de huidige heksenjacht is dat de kinderen er niet beter van worden, hooguit verlicht de hetze (tijdelijk) de gemoedstoestand van bezorgde ouders en boze burgers. En boze burgers zijn er volop, en die zoeken een uitlaatklep voor hun angsten en onvrede, een zondebok…

Henk Bres

Zo kom ik uit bij het opperhoofd van de heksenjacht: Henk Bres. Hij heeft al meer dan veertigduizend handtekening opgehaald om Martijn te verbieden – en daarmee de vereniging vogelvrij verklaard. Leden worden bedreigd, ruiten worden ingegooid etc. Laten we hierbij niet vergeten dat Henk Bres samen met pornoster Kim Holland een pornoprogramma presenteert op een betaalzender. Biertje in de hand, verlekkerde blik, waarom ook niet… Is het niet zo dat een substantieel deel van de meisjes die in de prostitutie of porno-industrie terechtkomt een verknipte relatie met het lichaam heeft, soms veroorzaakt door seksueel misbruik in hun kindertijd? Een duidelijk staaltje van dubbele moraal, als je het mij vraagt.

Tot slot, dank aan de mensen die mij openlijk steunden. Dat waren er niet veel (begrijpelijk), maar de weinigen die dat wel durfden/deden (waaronder mijn uitgever), ben ik daarvoor erkentelijk.
Ondanks de doodsbedreigingen, de wegdraaiende hoofden in de kroeg en de mogelijke schade voor mijn (schrijvers)carrière, ben ik blij dat ik een ander geluid heb kunnen laten horen.
Tegen de mensen (in het speciaal de schrijvers/dichters) die mij beschuldigden van opportunisme en het zoeken van publiciteit, wil ik zeggen: Ja, ik zoek publiciteit wanneer ik een opvatting heb die ik wil laten horen. Dat de pers hierop inspringt, geeft volgens mij aan dat ik de vinger op de zere plek leg.

‘Dood aan het volk’ is een bekend adagium van Gerard Reve, waar ik het hartgrondig mee eens ben. Hij bedoelde dat overigens overdrachtelijk – ik zeg het er maar bij, je weet maar nooit.

A.H.J. Dautzenberg

Bijlage:
Een overzicht van de bedreigingen afgelopen juli aan het adres van de penningmeester van Martijn, zoals door hemzelf verklaard richting pers:
04-07-2011 Demonstratie voor ons huis van 150 man. Kiezelstenen tegen ruiten gegooid, pedo op deur geverfd en op garagedeur, tegen ruiten gebonkt, lantaarntje uit voortuin gesloopt, met olie lantaarntje op ruit: pedo.
XX-07-2011 Eieren tegen de ruiten.
XX-07-2011Partner wordt buiten bedreigd door agressieve man.
09-07-2011 (22.00) Ruit garagedeur stuk gegooid, Brandende sigaret door brievenbus garage gegooid. Tijdens kijken schade boze man die Uittenbogaard klap in gezicht geeft. We kunnen snel naar binnen en deur dichtduwen terwijl de man aan de andere kant duwt.
16-07-2011 (01.00) Roze verf tegen gevel en ruit woning gegooid. Door brievenbus ammoniak naar binnen gegoten. Tomaat gegooid. Steen gegooid.
16-07-2011 (01.15) Schelden en schop tegen deur. Politie heeft namen groepje genoteerd.
17-07-2011 (02.13) Bankje voor het huis als stormram gebruikt tegen ruit en bierflesje gegooid.
17-07-2011 (05.30) Steen door ruit en bierfles gegooid. Paar minuten na gooien steen: dader fiets lachend voorbij.
17-07-2011 (13.00) Bedreiging op straat.
19-07-2011 (15.28) Groepje allochtonen gooit ei tegen ruit.
22-07-2011 (23.42) Steen door voorzetruit gegooid.
28-07-2011 (01.31) Twee stoeptegels door ruit gegooid. Vloer beschadigd.
31-07-2011 (04.10) Zware standaard van een rood-witte verkeerspaal door ruit en verkeersbord aan paal achtergelaten.
31-07-2011 (05.45) Iemand roept hard ‘kankerpedo’ en iemand belt aan.
01-08-2011 (nacht): Drie jongens gooien elk een baksteen door de ruiten.
02-08-2011 (nacht): Vijf jongens gooien elk een baksteen door de ruiten. Ruit van de voordeur compleet verwoest, deur zelf ook kapot. Ruit voorkant huis kapot en kunststof kozijnen kapot. Vloer in gang beschadigd.