Op de boekensite van de NRC staat een interview dat Pieter Steinz met Dautzenberg hield op Tweede Paasdag in Rotterdam. Op de site van Dagblad De Pers wijdt Boekenfurie een videobespreking aan Samaritaan. Op TilburgZ en De Contrabas, ten slotte, een reportage van TilT, van en met A.H.J. Dautzenberg