HP/De Tijd over Samaritaan

Op 16 maart verschijnt in HP/De Tijd een gesprek met A.H.J. Dautzenberg over Samaritaan. Eind maart ook een interview in Arts & Auto (aprilnummer).